Fotogaléria

Fotogaléria

Fotografie a ochrana osobných údajov

V súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

Vážená verejnosť,
Obec Rimavská Baňa, so sídlom: Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa, IČO: 00319015,
E-mail: obec@obecrimavskabana.sk
Vás ako prevádzkovateľ

v súlade s článkom 13 GDPR týmto informuje, že počas kultúrnych podujatí organizovaných obcou plánujeme vyhotovovať fotografie a video, ktoré budú slúžiť na spravodajské a dokumentačné účely o činnostiach a aktivitách obce. Niektoré fotografie môžu byť zverejnené na webovej stránke obce. Bližšie informácie v prílohe.