Fotogaléria

Kontakty

Poštová adresa:

Obec Rimavská Baňa
Ul. Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

IČO: 00319015
DIČ: 2021230387

Email: obec@obecrimavskabana.sk

Tel: +421 47 549 52 93
Fax: +421 47 433 39 93


Mgr. Elena Polóniová
starostka obce
Tel: 047/ 433 34 83
Mobil: +421 907 256 171
Email: starostka@obecrimavskabana.sk


Ing. Jana Oravcová
samosprávne činnosti
správa daní a poplatkov
mzdová a personálna agenda
správa pohrebiska a domu smútku
Mobil: +421 911 695 293
Tel: +047/ 433 39 92
Email: jana.oravcova@rimavska-bana.dcom.sk


Martina Kubaliaková

vnútorná správa
koordinátor aktivačných činností
správa registratúry

matrika

ohlasovňa pobytu

Mobil: +421 915 738 764
Tel: +421 47 549 52 93
Fax: +421 47 433 39 93

Email: martina.kubaliakova@rimavska-bana.dcom.sk


Komunitné centrum Rimavská Baňa

adresa: Železničná 107/1, 980 53 Rimavská Baňa

Tel: +421 47 381 05 01
Email: kc@obecrimavskabana.sk


Miestna občianska poriadková služba obce Rimavská Baňa

Mobil: +421 950 857 550