Fotogaléria

OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Jana Alcnauerová (SNS)
zástupca starostky

Mgr. Natália Dovalová (SNS)
Vladimír Foľk (SNS)
Pavel Hanuska (SNS) ukončený mandát 
Ján Koreny (Progresívne Slovensko)
Ján Kubaliak (Progresívne Slovensko)
Ľubomír Olšiak (Smer – sociálna demokracia)
Peter Rapčan (NEKA)

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 Pracovné obvody poslancov:
Ul. Hlavná: Ján Kubaliak
Ul. Repno: Ján Koreny
Ul. Sever: Ing. Jana Alcnauerová
Ul. Fľaková: Vladimír Foľk
Ul. Strana + občania prihlásení na obci: Peter Rapčan
Ul. Železničná a Ul. Kraskovská: Mgr. Natália Dovalová

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa