Fotogaléria

Projekty

Zoznam vypracovaných projektov

VyhlasovateľNázov projektuDátum podaniaStav žiadosti
BBSKO prírode v prírode30.11.2020v schvaľovaní
BBSKŠport pre všetkých – rozvoj športových talentov v Rimavskej Bani26.11.2020v schvaľovaní
Nadácia PontisPomocou projektu sa staňme IT-čkármi15.10.2020v schvaľovaní
Nadácia KauflandKnihy pre všetkých24.9.2020neschvalený
Miestna akčná skupina MALOHONTVýstavba zastrešeného pódia - amfiteáter14.9.2020v schvaľovaní
Nadácia Centra pre filantropiuOrdinácia v ružovej záhrade26.6.2020neschválený
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuReštart aktivít pre zlepšenie prostredia a spoločenského života znevýhodnených komunít v areáli Komunitného centra v Rimavskej Bani16.6.2020neschválený
Nadácia TatrabankyBoj proti šíreniu nákazy vírusom
COVID-19
19,3,2020schválená výška 830 €
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa20.2.2020neposkytnutá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Komunitné
služby "Komunitné centrum Rimavská Baňa"
10.2.2020schválené 3 pracovné miesta do 31.12.2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky V našej škole po novom - materiálno technické vybavenie školy a škôlky v Rimavskej Bani31.1.2020v schvaľovaní
BBSKJUNIÁLES – zabáva sa celá dedina19.11.2019schválená výška 1700 €
nezrealizovaný z dôvodu opatrení COVID19
Miestna akčná skupina MALOHONTVýstavba zastrešeného pódia - amfiteáter31.10.2019neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rozšírenie kamerového systému obce Rimavská Baňa10.5.2019neschválený
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciuZriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa29.3.2019neschválený
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa22.2.2019neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa20.2.2019schválená 88598,71 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyVybudovanie vstupnej terasy so schodiskom a rampou pre imobilné osoby do objektu komunitného centra5.11.2018neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMiestna občianska poriadková služba v Rimavskej Bani II.14.9.2018schválená výška
93 809,90 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani16.1.2018schválená výška 127155,98 €
BBSKOzvučenie a osvetlenie verejných kultúrnospoločenských a športových akcií v obci Rimavská Baňa27.11.2017schválená výška 500 €
Enviromentálny fondZber a zhodnotenie BRKO v obci Rim. Baňa29.10.2017neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyRekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Rimavská Baňa
23.8.2017schválená výška
30000 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMiestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa14.6.2017schválená výška 95765,05 €
Ministerstva vnútra Slovenskej republikyKamerový systém obce Rimavská Baňa5.5.2017schválená výška
6400 €
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa18.3.2017neschválelný
BBSKJUNIÁLES – zabáva sa celá dedina14.11.2016schválená výška
1290 €
MF SRVýmena okien dverí a zasklenej steny budovy OcÚ13.3.2016neschválený
PPARekonštrukcia miestnej komunikácie Repno9.2.2016schválená výška
41 497,74 €
BBSKStretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 880 výročia prvej písomnej zmienky o obci Rimavská Baňa10.11.2015schválená výška
750 €
Nadácia AllianzMerač rýchlosti4.4.2015schválená výška
1500 Eur
PRV SR 2007-2013,
opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Vyhliadková veža 20.4.2015schválená výška 12522,09 €
MF SRRekonštrukcia chodníkov17.3.2015neschválený

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Rimavská Sobota
(z finančných prostriedkov ŠR a ESF) 

Poskytnutie finančného príspevku dobrovoľníckou službou podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2015
                                     (ukončené 31.7.2015)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.9.2015
                                     (ukončené 28.2.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2016
                                     (ukončené 30.9.2016)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2016
                                     (ukončené 31.3.2017)
2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2017
                                     (ukončené 31.3.2018)
1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.6.2018
  (ukončené 31.12.2018)
5 pracovných miest vytvorených na 6 mesiacov od 1.10.2018
(ukončené 31.3.2019)

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

  • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce
  • 3 pracovné miesta vytvorené na 8,5 mesiacov od 16.10.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 11470,75 Eur)
  • 5 pracovných miest vytvorených na 5 mesiacov od 1.3.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 13663,50 Eur)
  • 2 pracovné miesta vytvorené na 9 mesiacov od 1.11.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9972,02 Eur)
  • 5 pracovných miest vytvorených na 12 mesiacov od 1.9.2017 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 35528,45 Eur)
  • 2 pracovné miesta vytvorené na 5 mesiacov od 1.4.2018 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 6278,4 Eur)
  • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.1.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7850,04 Eur)
  • 2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7912,56 Eur)
  • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 6.4.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8906,76 Eur )
  • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.5.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8994,76 Eur)

Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

pre 13 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 so zmluvne dohodnutou čiastkou 5483 Eur