Fotogaléria

Uznesenia OZ

Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote.

Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť
Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rim. BaňaStiahnúť

Uznesenia OZ 2014-2018