Fotogaléria

Základné info

Samosprávny kraj:                        Banskobystrický
Okres:                                              Rimavská Sobota
IČO:                                                 00319015
Počet obyvateľov:                         526 (k 1.7.2017)
z toho:                 106 detí do 15 rokov
z toho žien:        257
z toho mužov:   269
Priemerný vek:                             36,66 roka
Hustota obyvateľstva na km2 :  18,75 obyv./km²
PSČ:                                                 980 53
Telefónne smerové číslo:             047
Rozloha:                                           2 804 ha
Prvá písomná zmienka v roku:    1136
Starostka obce:                                Mgr. Elena Polóniová